Giáo Phận Vĩnh Long có Ba Trung Tâm Hành Hương, được các Đấng Bản Quyền Giáo Phận thành lập, nhằm mục đích cổ võ tinh thần giáo hữu trong Giáo phận học hỏi, suy niệm, noi gương Đức Mẹ và Các Thánh giúp thêm lòng yêu mến Chúa qua các Thánh và nhờ đó đời sống đức tin ngày một nâng cao hơn:

1. Trung tâm hành hương Fatima: Ðịa chỉ xã Tân Ngãi, Thị xã Vĩnh Long. Đức Giám mục Antôn Nguyễn Văn Thiện thành lập năm 1965 để giáo dân xa gần hành hương, cầu nguyện và học hỏi về Ðức Mẹ vào 2 ngày 13-5 và 13-10 hằng năm, nhằm kính nhớ ngày kỷ niệm Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima (Bồ Ðào Nha) năm 1917.

2. Trung tâm hành hương Ðình Khao: Ðịa chỉ xã Thạch Ðức, huyện Long Hồ (gần phà Cổ Chiên). Tel: (070) 895-333. Đức Giám mục Giacôbê Nguyễn Văn Mầu thành lập năm 1980 để giáo dân xa gần hành hương, cầu nguyện và học hỏi vào ngày 3-7, kính nhớ Thánh Philipphê Phan Văn Minh, bổn mạng địa phận và ngày 24-11 kính nhớ Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo (Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam).

3. Trung tâm hành hương Ðức Mẹ La Mã, Bến Tre: Ðịa chỉ xã Hương Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (cách chợ Sơn Ðốc 2km). Ðức Giám Mục Phêrô Ngô Ðình Thục thành lập năm 1951 để kính nhớ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã làm phép lạ qua Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Họ La Mã, Bên Tre.

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐÌNH KHAO VĨNH LONG
Kính Hai ThánhTử Đạo
Philipphê Phan Văn Minh và Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu.
 

Mảnh đất Đình Khao, nằm bên bờ Sông Tiền, thuộc Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long, là nơi trước đây thánh Philipphê Phan Văn Minh đã chịu tử đạo. Để kỷ niệm 100 năm kính thánh Philipphê Minh tử đạo (1853-1953), dưới thời của Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục, Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang vào năm 1962, bấy giờ là cha sở Chánh toà Vĩnh Long, đã mua 2 công đất của ông Đỗ Văn Phát để thành lập thí điểm truyền giáo.

Năm 1968, dưới thời Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu, Cha Benoit Trương Thành Thắng đã mua thêm 6,7 công ruộng của bà Phan Thị Lài, người đã dâng đất làm Chùa Sơn Thắng, toạ lạc bên cạnh trung tâm Đình Khao ngày nay. Đài thánh Philipphê Phan Văn Minh (cũ) đã được xây dựng và ngày 01.09 hằng năm bắt đầu có Thánh lễ cho chủng sinh cũng như giáo dân tham dự.

Cha Phaolô Trịnh Công Trọng, kế nhiệm sở Chánh Toà, tiếp tục coi sóc thí điểm truyền giáo này. Đến thời Cha Antôn Ngô Văn Thuật đảm trách sở Chánh Toà, mỗi ngày Chúa Nhật đều có dâng Thánh lễ tại đây.

Năm 1980, Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu chính thức thành lập Trung Tâm Hành Hương Các Thánh Tử Đạo Đình Khao để giáo dân xa gần hành hương, cầu nguyện và học hỏi vào mỗi dịp 3-7, kính nhớ Thánh Philipphê Phan Văn Minh, Bổn Mạng Địa Phận và 24-11 kính nhớ Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo (Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam). Đức Cha Raphae Nguyễn Văn Diệp, Giám mục phó Giáo Phận Vĩnh Long lúc bấy giờ, là con cháu của Thánh Philipphê Phan Văn Minh, rất hỗ trợ cho việc phát triển Trung Tâm Hành Hương này.

Năm 1990, Cha Giuse Đinh Quang Lục, được Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu giao phụ trách Trung Tâm Đình Khao. Kể từ đó, hằng năm có 15 Thánh lễ trọng được cử hành tại đây, trong đó có hai lễ đặc biệt, có giáo dân xa gần hành hương là: Lễ Kính Thánh Philípphê Minh 03.07 và Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24. 11.

Từ ngày 02.04.1990 bắt đầu có Thánh lễ hằng ngày tại trung tâm do Cha Giuse Đinh Quang Lục đảm trách.

Ngày 03.07.2003 Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân đã cử hành Năm Thánh kỷ niệm 150 Năm Hai Thánh Tử Đạo Philipphê Phan Văn Minh và Giuse Nguyễn Văn Lựu (03/07/2003- 03/07/2004), để kính nhớ Hai Bậc Thánh Tiền Nhân anh dũng của Giáo phận, đồng thời khích lệ tín hữu trong Giáo Phận học hỏi, cầu nguyện và sống tinh thần can trường yêu mến và trung thành sắt son với Chúa và Hội Thánh của hai vị thánh.

Từ đó đến nay, Đức Giám Mục Giáo Phận hằng năm luôn khích lệ giáo dân trong Giáo Phận hăng say tham dự các ngày Hành Hương 03.07 và 24.11 để học hỏi, cầu nguyện và sống tinh thần Hai Thánh Tử Đạo Giáo Phận Vĩnh Long.

Nhờ lời cầu bàu của Hai Thánh Tử Đạo, Trung Tâm Hành Hương Đình Khao ngày càng phát triển về số lượng và tinh thần.