THỨ HAI TUẦN III MÙA THƯỜNG NIÊN
Thánh Tôma Aquinô, linh mục
Mc 3, 22 - 30

1. Ghi nhớ : "Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền"(Mc 3,24).

2. Suy niệm: Các Biệt phái và Kinh sư không thể phủ nhận các phép lạ Chúa Giêsu đã làm, cũng không nhìn nhận đó là do quyền năng Thiên Chúa; vì làm thế, họ phải nhìn nhận chính Người là Đấng Thiên Sai, Vị Cứu Tinh. Vì thế, họ vu khống Người dùng quyền năng của ma quỷ để thực hiện. Chúa Giêsu mạnh mẽ lên án sự cứng lòng tin của họ.

Đố kỵ, ghen ghét là tội của ma quỷ. Ganh tỵ làm đau khổ chính mình và tỷ lệ thuận với thành công của người khác. Đố kỵ sinh ác tâm, hại mình và hại người, đồng thời khép kín tâm hồn của mình trong cô đơn, không nhận thêm bất cứ điều tốt đẹp gì nơi tha nhân. Đố kỵ xuất phát từ lòng ích kỷ, cho cái tôi của mình là số một, và lấy mình làm trung tâm để so sánh với người khác; hơn người thì khinh dể, thua người thì ganh ghét. Là con Chúa, chúng ta phải phản ánh khuôn mặt yêu thương, nhân từ, quảng đại và phục vụ của Chúa Kitô.

3. Sống Lời Chúa : Khiêm tốn phục vụ theo gương Chúa Giêsu.

4. Cầu nguyện : Chúa có tất cả quyền hành trên trời dưới đất, lại sống khiêm nhường. Con người thiếu thốn mọi thứ, lại tự mãn kiêu căng. Xin giúp chúng con khiêm tốn nhìn nhận thiếu sót, quên mình phục vụ Chúa và anh em. Amen.

THỨ BA TUẦN III MÙA THƯỜNG NIÊN 
Mc 3, 31 - 35

1. Ghi nhớ : "Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi" (Mc 3,35).

2. Suy niệm : Đức Giêsu yêu mến gia đình trần thế của Người thế nào, Người cũng yêu mến những ai tin vào Người như thế. Tất cả thuộc gia đình rộng lớn của Người là Hội Thánh, cộng đoàn những kẻ tin, tức là những người dấn thân sống theo thánh ý Chúa.

Thuộc về Hội Thánh Chúa, qua Bí tích Rửa tội, chúng ta là con cùng một Cha trên trời và là anh em với nhau. Anh em cùng một cha thì phải thương nhau, đùm bọc lấy nhau. Thế nhưng, trong thực tế, anh em trong một gia đình, chòm xóm láng giềng, cộng đoàn họ đạo có thực sự thương lo cho nhau chưa? Do đâu mà chúng ta khó thương nhau? Xin Chúa giúp chúng ta.

3. Sống Lời Chúa : Anh em trong gia đình yêu thương, nhường nhịn nhau.

4. Cầu nguyện : Chúa biết chúng con khó thương nhau lắm, nên ân cần dặn đi dặn lại và còn trối lại giới răn yêu thương. Xin giúp chúng con biết thương nhau như Chúa thương. Amen.

THỨ TƯ TUẦN III MÙA THƯỜNG NIÊN 
Mc 4, 1 - 20

1. Ghi nhớ : "Rồi Người nói: Ai có tai nghe thì nghe! " (Mc 4,9).

2. Suy niệm : Chúa Giêsu dùng nhiều dụ ngôn mà giảng dạy chân lý về Nước Thiên Chúa. Ở đây, Chúa nói dụ ngôn về người gieo giống và kết luận "ai có tai thì nghe" !

Thật vậy, có người nghe tai nầy lọt qua tai kia, và không còn lưu giữ chút gì, không được lợi ích gì. Có người nghe để tìm chứng cớ chống lại Chúa Giêsu. Có người nghe với cả sự hiểu biết và bằng cả tấm lòng, do đó, họ thấm nhuần được lời giảng dạy của Chúa. Họ lớn lên trong Lời Chúa. Giữ đạo bao năm mà không có gì tiến triển, có lẽ vì chúng ta đọc kinh, nghe giảng, nghe Lời Chúa, cầu nguyện cách hời hợt bên ngoài, do đó, cần đón mở rộng tâm hồn, tìm kiếm, lắng nghe, trong chuyên cần cầu nguyện, để hạt giống Lời Chúa phát sinh hoa trái trong tâm hồn, biến đổi đời sống chúng ta ngày một giống Chúa hơn.

3. Sống Lời Chúa : Lắng nghe và cố gắng sống Lời Chúa.

4. Cầu nguyện : Xin cho chúng con mộ mến việc, đọc, nghe, học hỏi Lời Chúa, để chính Chúa biến đổi đời và thăng tiến đời sống chúng con ngày một thánh đức hơn. Amen.

THỨ NĂM TUẦN III MÙA THƯỜNG NIÊN 
Thánh Gioan Bosco, linh mục

Mc 4, 21 - 25

1. Ghi nhớ : "Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa"(Mc 4,24).

2. Suy niệm : Chân lý về Nước Thiên Chúa đã được Chúa Giêsu rao giảng một cách tỏ tường. Chúng ta chưa hiểu hoặc chưa đón nhận chân lý ấy, ánh sáng ấy, bao lâu chúng ta chưa đem ra thực hành những điều Chúa dạy. Vâng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành là phương thế giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn và đào sâu hiểu biết về Chúa hơn.

Càng cố gắng đọc, học hỏi và sống Lời Chúa, ơn Chúa sẽ giúp chúng ta ngày một mộ mến và sống đúng theo thánh ý Chúa. Lời Chúa và Mình Chúa chính là lương thực không thể thiếu cho đời sống người tín hữu chân thành tìm kiếm Nước Chúa. Tính tự mãn, ganh ghét, oán thù, ngoan cố, cản trở chúng ta đón nhận ánh sáng Lời Chúa Chúa và thông truyền cho anh em.

3. Sống Lời Chúa : Siêng năng đọc Lời Chúa và rước Chúa.

4. Cầu nguyện : Chúa đã chỉ cho chúng con phương thế để đạt sự trọn hảo trong đường nên thánh là Lời Chúa và Mình Thánh Chúa. Xin cho chúng con biết vâng theo thánh ý Chúa. Amen.

THỨ SÁU TUẦN III MÙA THƯỜNG NIÊN
Mc 4, 26 - 34

1. Ghi nhớ : "Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng" (Mc 4,31-32).

2. Suy niệm : Nước Thiên Chúa tuy khởi đầu bé nhỏ, nhưng những người tin sẽ vươn ra khắp toàn thế giới. Đó là sức mạnh của ơn Chúa, Đấng luôn hiện diện trong Hội Thánh của Người.

Mỗi tín hữu, một đàng, phải phát triển hạt giống đức tin đã được gieo vào lòng, khi lãnh nhận Phép Rửa Tội; đàng khác phải trở nên bóng mát cho mọi người, để họ tin nhận như chúng ta mà được cứu độ. Đức tin nối kết mọi tín hữu trên toàn thế giới, quy tụ nơi Hội Thánh Chúa, phát triển Nước Thiên Chúa ở trần gian, là khởi đầu cho Nước Trời mai sau.

3. Sống Lời Chúa : Vững tin vào Lời Chúa.

4. Cầu nguyện : Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa trong nhiệm vũ rao giảng Tin Mừng, bằng chính đời sống chúng con. Amen.

THỨ BẢY TUẦN III MÙA THƯỜNG NIÊN 
Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh

Lc 2, 22 - 40

1. Ghi nhớ: "Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các Ngài theo luật Mô-sê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa". (Lc 2, 22)

2. Suy niệm: Trẻ Giêsu được cha và mẹ đem lên đền thánh theo luật Môi-sê đòi buộc. Và hai Ngài thật là mẫu gương tuân giữ lề luật. Các Ngài xem đó như là một bổn phận trong tình yêu. Nhưng ngày nay thật nhiều người trong chúng ta không chịu tuân giữ lề luật mà chỉ thích sống theo ý riêng mình, không sống theo ý Chúa, không chịu sống theo tinh thần Giáo Hội và nhiều khi còn phá bỏ chống đối người khác khi thấy họ tuân giữ. Điều đó làm cho chúng ta không thể lớn lên vì chúng ta không sống theo ý Chúa muốn. Muốn được Thiên Chúa yêu, mỗi ngày chúng ta cũng phải cặn kẽ chu toàn mọi lề luật theo bổn phận của mình để nhờ đó Chúa có thể sử dụng chúng ta theo chương trình của Ngài.

3.Sống Lời Chúa: Hãy sống theo ý Chúa và tuân phục những giáo huấn của Người.

4. Cầu nguyện : Xin cho con biết sống trung thực với phẩm giá của mình, và biết chu toàn lề luật trong tình yêu. Amen