THỨ HAI TUẦN II MÙA QUANH NĂM
Thánh Anê, trinh nữ tử đạo

Mc 2, 18 - 22

1. Ghi nhớ"Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm." (Mc 2,21).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu cũng như các môn đệ của Ngài đã không giữ một số ngày chay tịnh và một số lề luật như môn đệ của Gioan và các luật sĩ đã tuân giữ khiến họ nổi giận và chất vấn Ngài.

Đó là cách Chúa Giêsu phản đối lối giữ luật khô khan, nặng hình thức của họ. Luật mới của Chúa là luật yêu thương. Ai tin vào Chúa, thì giữ luật với tâm tình yêu thương, chứ không giữ cho có, hoặc để được thưởng. Phần thưởng là kết quả của lòng trung tín yêu thương, không phải là mục đích. Sống trong thời đại mới, thời của Tin Mừng, các môn đệ ngày xưa, cũng như người tín hữu hôm nay, phải bỏ lối sống cũ, mặc lấy một tâm tình mới, tâm tình yêu thương, "yêu như Chúa yêu".

3. Sống Lời Chúa: Thay đổi lối sống theo Tin Mừng.

4. Cầu nguyệnChúa biết chúng con chây lì, ngại khó, không muốn thay đổi nếp sống cũ lệch lạc đã hằn sâu trong tâm hồn. Xin giúp chúng con hoán cải, để sống Tin Mừng. Amen.

THỨ BA TUẦN II MÙA QUANH NĂM
Thánh Vinh sơn phó tế tử đạo

Mc 2, 23 - 28

1. Ghi nhớ: “Con Người làm chủ luôn cả ngày Sabát” (Mc 2,28).

2. Suy niệm: Ngày Sabát của người Do thái hay Ngày Chúa Nhật của người Công giáo là ngày dành riêng để thờ phượng Thiên Chúa. Vì Người là Chúa Tể, Đấng dựng nên trời đất, muôn vật. Vì thế, kiêng việc xác ngày Chúa Nhật là để chúng ta có thời giờ và cơ hội thờ phượng Thiên Chúa: như dự lể, làm việc từ thiện bác ái, thăm viếng người bất hạnh, neo đơn...Ngày Chúa Nhật thánh hoá con người và tạo điều kiện cho con người sống thân tình với Chúa, với anh em, bằng các việc đạo đức.

3. Sống Lời Chúa: Mỗi người có 24 giờ để sống: có giờ cầu nguyện dành cho Chúa và cũng có giờ lo toan công việc sinh sống.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ý thức rằng: mọi thời giờ Chúa ban cho con sống là để thờ phượng Chúa và phục vụ cho phần rồi linh hồn chúng con và phần rồi anh em chúng con. Amen

THỨ TƯ TUẦN II MÙA QUANH NĂM
Mc 3, 1 - 6

1. Ghi nhớ"Rồi Người nói với họ: "Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?" (Mc 3,4).

2. Suy niệm : Tình thương không cho phép trì hoãn trước nổi bất hạnh của đồng loại. Do đó, Chúa Giêsu đã mang lại hạnh phúc cho người bị bại tay, khi chữa lành cho anh, dù ngày sabát chỉ được cứu người khi nguy tử, trong khi bệnh nầy chưa đến nổi phải chết.

Đã bao lần chúng ta làm ngơ trước cảnh nghèo khó, bệnh tật, bất hạnh của láng giềng, chòm xóm, không phải vì ghét bỏ, hoặc không muốn giúp; nhưng chờ cho đến khi chúng ta có đủ điều kiện. Biết bao nhiêu là đủ, bao giờ là đủ. Tình yêu thúc bách chúng ta trải lòng mình ra với anh em trong hoàn cảnh và điều kiện mà chúng ta đang có. Vấn đề là chúng ta sẵn sàng thể hiện tình thương ngay lúc tha nhân đang cần, chứ không phải bao giờ chúng ta có.

3. Sống Lời Chúa: Đừng đợi đủ mới giúp. Biết bao giờ là đủ?

4. Cầu nguyệnXin choTình yêu Chúa thúc bách chúng con yêu thương anh em mình một cách thiết thực. Amen.

THỨ NĂM TUẦN II MÙA QUANH NĂM
Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục

Mc 3, 7 - 12

1. Ghi nhớ"Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người?" (Mc 3,10).

2. Suy niệm: Dân chúng đổ xô đến với Chúa Giêsu vì quyền năng chữa lành hồn, xác nơi Người. Đó chính là dấu chỉ Ơn Cứu Độ đang hiện diện. Với Đức Giêsu Kitô, cuộc tạo dựng mới đã bắt đầu. Cuộc tái tạo thế giới trong ân sủng của Người.

Là tín hữu, chúng ta đang sống chính đời sống của Chúa Ba Ngôi, qua Bí tích Rửa tội, chúng ta thật sự thấy nhu cầu đến với Chúa chưa hay chúng ta tự mãn nguyện với danh xưng Kitô hữu mà đời sống chẳng chút biểu hiện nào là có Chúa cả? Chúng ta tìm kiếm danh, lợi, thú, trần gian mà ít khi chạy đến với Chúa, kiếm tìm Chúa để sống thân tình với Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Ý thức Chúa chính là gia nghiệp đời chúng ta.

4. Cầu nguyệnChỉ có bình an đích thực khi có Chúa, xin cho chúng con biết tìm Chúa trong mọi việc bổn phận thường ngày. Amen.

THỨ SÁU TUẦN II MÙA QUANH NĂM
Thánh Phao lô trở lại

Mc 16, 15 - 18

1. Ghi nhớ: "Người nói với các ông: 'Anh em ãhy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo" (Mc 16,15).

2. Suy niệm: Trong khi Thánh Phêrô được xác định là "Đá tảng của Hội Thánh" (Mt 16,18) thì Thánh Phaolô được gọi àl "Thầy dạy các dân ngoại về chân lý và đức tin" (1Tm 2,7). Mỗi người một vẻ, cả hai vị Thánh Cả là rường cột cùng duy trì và và phát triển Hội Thánh. Thánh Phaolô đã từng bách ạhi Hội Thánh, nhưng sự kiện trên đường Đamát đã biến đổi Ngài thành người rao giảng Tin Mừng. Điều nầy thức tỉnh chúng ta: Chúa không bao giờ thất vọng về chúng ta, do đó, không ai có quyền thất vọng về mình. Nếu chúng ta thuận theo ý Chúa xếp đặt, thì không có dụng cụ nào là dở trong bàn tay tài hoa của Ngài.

3. Sống Lời Chúa: Không thất vọng vì thấy anh em tội lỗi, nhưng cầu nguyện hiều cho họ.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Thánh Phaolô nhờ lòng sám hối ăn năn trở về với Chúa nên đã được Chúa biến đổi thành Tông đồ Dân ngoại, xin cho chúng con cũng biế ý thức thân phận tội lỗi của mình, nhưng biết dựa vào ơn Chúa để trở thành tông đồ cho Chúa.. Amen.

THỨ BẢY TUẦN II MÙA QUANH NĂM
Thánh Timôthê và Thánh Titô

Lc 10, 1 - 9

1.Ghi nhớ: "Lúa chín đầy đồng mà mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về" (Lc 10,2).

2.Suy niệm: Việc tông đồ là việc của Chúa, là việc qui tụ mọi người nhận biết và yêu mến Chúa. Người kitô hữu là người thợ gặt, là người tông đồ được Chúa sai đến trong thời đại. Vì thế, chúng ta phải luôn ý thức điều đó, để cầu nguyện, để cộng tác và để làm theo ý Chúa trong chức vụ của mình. Trong đời sống đã qua, tôi có ý thức nhiệm vụ tông đồ không? Tôi sẽ làm gì trên cánh đồng truyền giáo ngày nay?

3.Sống Lời Chúa: Siêng năng rước Chúa để Chúa luôn làm chủ hành động và cuộc đời tôi.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con được tự do hoàn toàn để con có thể tập trung vào sứ mạng Chúa trao. Amen.