THỨ HAI TUẦN I MÙA THƯỜNG NIÊN 
Mc 1, 14 - 20

1. Ghi nhớ : "Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người". (Mc 1,18).

2. Suy niệm : Khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu bắt đầu chọn ngay những cộng sự của Người. Và thái độ đặc biệt quan trọng nơi các Tông đồ là "lập tức" các ông bỏ mọi sự đang thực hiện trong đời sống thường nhật mà đi theo Người.

Chúa Giêsu dạy "cầm cày không được ngó lại đàng sau". Chọn lựa nào cùng đòi hy sinh. Chọn cái nầy thì phải bỏ cái kia. Muốn được thành công trong bất cứ công việc nào, người ta phải đặt hết tâm huyết, chú tâm vào mục tiêu đề ra. Theo Chúa, làm môn đệ của Người là việc hệ trọng, là chọn lựa có tính quyết định số phận đời người. Do đó, cần dứt khoát, quyết tâm theo Chúa đến cùng. Nhưng rồi những ươn hèn, yếu đuối, nhiều khi che khuất tầm nhìn mục đích đời mình, do đó cần lập lại quyết tâm hằng ngày, cùng với ơn Chúa trợ giúp của Chúa. Các Tông đồ, các thánh, cũng từng trải qua những kinh nghiệm như thế.

3. Sống Lời Chúa : Chuyên cần cầu nguyện là phương thế giúp định hướng cuộc đời.

4. Cầu nguyện : Con đường theo Chúa đầy cạm bẫy và chông gai, chướng ngại, xin giúp con thắng vượt chính mình để trung thành theo Chúa. Amen

THỨ BA TUẦN I MÙA THƯỜNG NIÊN 
Mc 1, 21 - 28

1. Ghi nhớ :"Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư". (Mc 1,22).

2. Suy niệm : Đức Giêsu giảng dạy như Đấng có uy quyền, bởi vì Người chính là Ngôi Lời Thiên Chúa, khác các kinh sư, bởi vì họ dạy nhưng không sống theo Lời Chúa.

"Lời nói bay đi, gương lành lôi kéo". Nói phải đi đôi với làm mới có tính thuyết phục. Dĩ nhiên, giảng dạy là một trong những nhiệm vụ chính yếu của người tông đồ. Tuy nhiên cần sống lời mình dạy, nếu không, đời sống lệch lạc sẽ phủ nhận lời rao giảng của chúng ta. Nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm, do đó, người tông đồ, cần cậy dựa vào ơn Chúa để cố gắng sống mẫu mực không ngừng. Và lúc nào đó trong cuộc sống, nếu sai, thì khiêm tốn sửa chữa lỗi lầm.

3. Sống Lời Chúa : Khiêm tốn nhìn nhận khuyết điểm và ra sức sửa chữa.

4. Cầu nguyện : Chúng con là những bình sành dễ vỡ lại mang trọng trách rao giảng Tin Mừng, xin Chúa giúp chúng con biết luôn phục thiện hàng ngày. Amen

THỨ TƯ TUẦN I MÙA THƯỜNG NIÊN 
Mc 1, 29 - 39

 1. Ghi nhớ :"Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó". (Mc 1,35).

2. Suy niệm : Dù suốt ngày bận rộn việc giảng dạy và làm phép lạ chữa các bệnh tật, Đức Giêsu vẫn dành thời giờ thanh tịnh lúc chiều tối hay sáng sớm để cầu nguyện.

Cầu nguyện là hơi thở của Chúa Giêsu. người phối hợp nhịp nhàng giữa những hoạt động tất bật và sự bình an tâm hồn qua việc gắn bó mật thiết với Chúa Cha trong những giây phút cầu nguyện. Không phải chỉ trong lúc cầu nguyện chúng ta mới dành đời mình cho Chúa; thực ra cả đời sống người tín hữu lúc nào cũng thuộc về Chúa, tuy nhiên có lúc chúng ta chú tâm đến công việc mưu sinh nhiều hơn và có lúc chúng ta dành riêng để hàn huyên tâm sự với Chúa, nạp lại năng lượng cho đời sống tinh thần.

3. Sống Lời Chúa : Mời Chúa tham dự vào những biến cố cuộc đời chúng ta qua việc năng cầu nguyện.

4. Cầu nguyện : Bận rộn với những chuyện thường ngày, chúng con thường dễ bỏ quên sự hiện diện đầy yêu thương và nâng đỡ của Chúa, xin giúp chúng chuyên cần cầu nguyện mỗi ngày. Amen.

THỨ NĂM TUẦN I MÙA THƯỜNG NIÊN 
Mc 1, 40 - 45

1. Ghi nhớ : "Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch". (Mc 1,40).

2. Suy niệm : Không phải một lần, mà nhiều lần Kinh Thánh cho thấy Chúa thường hay chạnh lòng thương trước đau khổ, bệnh tật và mất mát của con người và lần nầy Chúa chạnh lòng thương chữa người phong cùi được sạch.

Muốn được chữa khỏi bệnh tinh thần hay thể xác, ngưới ta phải đến với Chúa, với niềm tin mãnh liệt như người phong cùi quỳ xuống van xin...Muốn được khỏi tội, chúng ta phải chạy đến toà giải tội với lòng chân thành, sám hối ăn năn. Chúa có muôn ơn; nhưng chúng ta phải xin, Chúa mới cho. Tiệc cưới dọn sẳn, ai muốn ăn thì phải đến, và phải mặc áo cưới. Nhìn nhận mình có tội và quyết tâm sửa đổi, đó chính là sám hối, là chiếc áo cưới, để đi dự tiệc tha thứ nơi toà cáo giải.

3. Sống Lời Chúa : Mau mắn chạy đến toà cáo giải để được làm hòa với Chúa và với nhau.

4. Cầu nguyện : Chúng con biết những lỗi lầm đã phạm đến Chúa, nhưng thường hay chần chừ trong việc xưng thú tội lổi, xin cho chúng con mau mắn làm hoà với Chúa.. Amen.

THỨ SÁU TUẦN I MÙA THƯỜNG NIÊN 
Mc 2, 1 - 12

1. Ghi nhớ : "Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, - Đức Giê-su bảo người bại liệt,- Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!" (Mc 2,10-11).

2. Suy niệm : Khởi đầu cuộc đời công khai, theo Thánh Mác-cô, Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ chữa lành bệnh tật, khử trừ ma quỷ và hôm nay khi chữa cho người bại liệt đứng dậy, đi được, Chúa Giêsu muốn mặc khải thêm một yếu tố mới: Ngài có quyền tha tội.

Không ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa. Chúa Giêsu chữa người bại liệt để xác nhận quyền tha tội của Người. Như vậy, Người chính là Thiên Chúa. Còn chúng ta, tất cả đều là tội nhân. Muốn được tha tội, chúng ta phải chạy đến với Chúa, chứ không phải với ai khác. Điều may mắn là trước khi về trời Chúa Giêsu đã trao ban quyền tha tội lại cho các Tông đồ:"Hãy lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Chúng con tha tội ai, thì nguời đó được tha, chúng con cầm tội ai, thì tội người đó bị cầm buộc" (Gioan 20,22-23). Khi ban Bí tích giải tội, các mục tử chính hiện thân của Chúa Kitô, khi nói: Vậy cha tha tội cho con...Đây là chính là phúc lớn của người tín hữu: được tha thứ lỗi lầm mỗi khi xưng thú tội lỗi, với lòng sám hối ăn năn!

3. Sống Lời Chúa : Tin vào ơn tha tội.

4. Cầu nguyện : Xin giúp chúng con nhận biết tội của mình, mau mắn xưng thú và ăn năn chừa tội. Amen.

THỨ BẢY TUẦN I MÙA THƯỜNG NIÊN 
Mc 2, 13 - 17

1. Ghi nhớ : "Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: "Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!" (Mc 2,16).

2. Suy niệm : Chúa Giêsu không chỉ tỏ ra Người có quyền tha tội mà còn thể hiện tình thương đối với người có tội. Ngài kêu gọi Lêvi, người thu thuế, - kẻ bị liệt vào hạng tội lỗi công khai - làm tông đồ. Chưa hết, Chúa giao tiếp thân tình với người tội lỗi, khi đồng bàn ăn uống với họ.

Tội thì đáng ghét, nhưng Chúa luôn thương người có tội và đó cũng chính là mục đích của Chúa khi xuống trần gian nầy là cứu chuộc kẻ có tội. Chúa biết chúng ta yếu đuối, mỏng giòn và Người luôn sẵn sàng tha thứ. Chúa không kết án người có tội, mà chờ mong họ ăn năn để tha thứ. Noi gương Chúa, chúng ta đừng chỉ trích, phê bình, công kích và loại trừ nhau, khi thấy anh em lỗi phạm, vì chúng ta cùng mang lấy thân phận tội lỗi như nhau.

3. Sống Lời Chúa : Cầu nguyện cho anh em được thay đổi đời sống tốt hơn.

4. Cầu nguyện : Xin Chúa tha tội cho con. Amen.