Trang chủ » Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Hằng Ngày

Đối với Chúa Giê-su, công việc truyền giáo không phải là việc riêng lẻ của cá nhân, mà là việc của toàn thể Giáo Hội, của cộng đoàn. Vì thế, Chúa chọn bảy mươi hai môn đệ, sai họ đi từng hai người một.
 

Suy Niệm Tuần II Thường Niên năm 2015

Suy Niệm Tuần II Thường Niên năm 2015

Lề luật được dặt ra là vì con người, nhằm để giúp con người đi cho đúng hướng. Luật buộc giữ ngày Chúa Nhật và lễ trọng là để giúp con người khỏi bị ràng buộc vào...

Xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần I Thường Niên 2015

Suy Niệm Lời Chúa Tuần I Thường Niên 2015

“…thấy ông Simon và người anh là Anrê … Người bảo họ: “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức, hai ông bỏ...

Xem thêm

Suy Niệm Tuần Lễ Sau Lễ Chúa Hiển Linh năm 2015

Suy Niệm Tuần Lễ Sau Lễ Chúa Hiển Linh năm 2015

Sau Tiệc cưới Cana, Đức Giêsu đã chọn Capharnaum là nơi khởi đầu cho công cuộc truyềâøn giáo của Người. Và tại đây, Chúa bắt đầu rao giảng và làm phép lạ chữa hết mọi...

Xem thêm

Suy Niệm Tuần I Mùa Giáng Sinh năm 2014

Suy Niệm Tuần I Mùa Giáng Sinh năm 2014

Ngày Đầu Năm Dương Lịch, Giáo Hội mừng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và cầu bình an cho thế giới. Đức Giêsu là Chúa bình an, theo như lời sứ thần loan báo cho các mục đồng:...

Xem thêm

Suy Niệm Tuần IV Mùa Vọng năm 2014

Suy Niệm Tuần IV Mùa Vọng năm 2014

Đức Maria ca ngợi Đức Chúa qua bài Magnificat nhằm gói trọn tâm tình biết ơn, hiếu thảo và yêu mến của một thụ tạo thấp hèn đối với Thiên Chúa thật là cao cả.

Xem thêm

Suy Niệm Tuần III Mùa Vọng năm 2014

Suy Niệm Tuần III Mùa Vọng năm 2014

Trong tâm tình của mùa vọng chúng ta hãy quyết lòng chạy đến với Chúa vì Ngài là Đấng cứu độ chúng, nên mỗi người hãy tỉnh thức để đón Chúa đến trong giây phút hiện...

Xem thêm

Suy Niệm Tuần II Mùa Vọng năm 2014

Suy Niệm Tuần II Mùa Vọng năm 2014

Chúa Giêsu giải thích cho các Tông đồ biết, vai trò của Elia đã được Gioan tẩy Giả đảm trách, nhưng những người Do Thái không công nhận và đã ngược đãi ông. Gioan làm chứng...

Xem thêm

Suy Niệm Tuần I Mùa Vọng năm 2014

Suy Niệm Tuần I Mùa Vọng năm 2014

Khi Chúa Giêsu giảng xong bài giảng trên núi, Ngài liền đi vào thị trấn Ca-phác-na-um và ở đây Người chữa lành cho một đầy tớ của viên đại đội trưởng. Chúa Giêsu muốn cho...

Xem thêm

Suy Niệm Tuần XXXIV Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XXXIV Thường Niên Năm 2014

Việc Chúa đến không còn loan báo bằng những dấu hiệu nữa, nhưng được báo là xảy ra cách bất ngờ, không thể tiên liệu. Hôm nay, ngày cuối của năm phụng vụ, Hội Thánh muốn...

Xem thêm

Suy Niệm Tuần XXXIII Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XXXIII Thường Niên Năm 2014

Do đó, để thấy được ánh sáng vinh quang thì ở giây phút hiện tại này, chúng ta hãy biết đặt niềm tin vào Chúa và kêu xin Người chữa lành lúc gặp khó khăn trong cuộc sống...

Xem thêm

Suy Niệm Tuần XXXII Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XXXII Thường Niên Năm 2014

Tôi vào đời với đôi bàn tay trắng. Tôi có mang gì vào cuộc đời này đâu. Tất cả đều bởi tình thương và ân ban nhưng không của Thiên Chúa. Sức khoẻ, tài năng, cả sự sống...

Xem thêm

Suy Niệm Tuần XXXI Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XXXI Thường Niên Năm 2014

Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được

Xem thêm

Suy Niệm Tuần XXX Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XXX Thường Niên Năm 2014

Phụng vụ của Hội Thánh trình bày cho chúng ta thấy vinh quang của các ngài ở trên trời. Đó là phần thưởng Chúa dành cho những người khi sống ở trần gian, biết thực thi Tám...

Xem thêm

Suy Niệm Tuần XXIX Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XXIX Thường Niên Năm 2014

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn trong tư thế sẵn sàng ra trước tòa phán xét của Chúa bất cứ lúc nào, đừng giống tên phú hộ trong Tin Mừng ngủ quên trong của cải

Xem thêm

Suy Niệm Tuần XXVIII Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XXVIII Thường Niên Năm 2014

Chúa Giêsu đến thế gian theo ý định của Thiên Chúa Cha để cứu độ con người "Tôi đem đến thế gian và chỉ mong sao cho lửa ấy cháy lên " . Quả thật Chúa Giêsu mang tình yêu...

Xem thêm

Suy Niệm Tuần XXVII Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XXVII Thường Niên Năm 2014

Chuỗi Mân Côi tóm tắt toàn bộ Tin Mừng, và là "kho táng quý giá của Hội Thánh" (ĐGH Piô IX), nên được các Đức Giáo Hoàng đặc biệt coi trọng và khuyến khích người tín hữu...

Xem thêm

Suy Niệm Tuần XXVI Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XXVI Thường Niên Năm 2014

Lạy các Tổng Lãnh Thiên Thần, hằng chầu chực bên ngai uy linh của Chúa, xin giúp con luôn hướng lòng về Chúa và biết yêu thích những sự trên Trời để mai sau con được hợp cùng...

Xem thêm

Suy Niệm Tuần XXV Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XXV Thường Niên Năm 2014

Người lại hỏi các ông rằng: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa".

Xem thêm
Đầu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Cuối
15:36:20 - Ngày: 01-02-2015
Tìm kiếm:

Giáo Hoàng Thăm Philippines

 

 

 

 

Các Họ Đạo

 

Hạt Bình Đại

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Binh-Dai.html

 

Hạt Cái Mơn

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Cai-Mon.html

 

Hạt Thạnh Phú

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Thanh-Phu.html

 

Hạt Trà Vinh

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Tra-Vinh.html

 

Hạt Mặc Bắc

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mac-Bac.html

 

Hạt Vĩnh Kim

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Kim.html

 

Hạt Vĩnh Long

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Long.html

 

Hạt Mai Phốp

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mai-Phop.html

 

Hạt Sa Đéc

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Sa-Dec.html

 

Hạt Bến Tre

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Ben-Tre.html