Trang chủ » Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Hằng Ngày

Do đó, để thấy được ánh sáng vinh quang thì ở giây phút hiện tại này, chúng ta hãy biết đặt niềm tin vào Chúa và kêu xin Người chữa lành lúc gặp khó khăn trong cuộc sống.
 

Suy Niệm Tuần XXXII Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XXXII Thường Niên Năm 2014

Tôi vào đời với đôi bàn tay trắng. Tôi có mang gì vào cuộc đời này đâu. Tất cả đều bởi tình thương và ân ban nhưng không của Thiên Chúa. Sức khoẻ, tài năng, cả sự sống...

Xem thêm

Suy Niệm Tuần XXXI Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XXXI Thường Niên Năm 2014

Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được

Xem thêm

Suy Niệm Tuần XXX Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XXX Thường Niên Năm 2014

Phụng vụ của Hội Thánh trình bày cho chúng ta thấy vinh quang của các ngài ở trên trời. Đó là phần thưởng Chúa dành cho những người khi sống ở trần gian, biết thực thi Tám...

Xem thêm

Suy Niệm Tuần XXIX Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XXIX Thường Niên Năm 2014

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn trong tư thế sẵn sàng ra trước tòa phán xét của Chúa bất cứ lúc nào, đừng giống tên phú hộ trong Tin Mừng ngủ quên trong của cải

Xem thêm

Suy Niệm Tuần XXVIII Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XXVIII Thường Niên Năm 2014

Chúa Giêsu đến thế gian theo ý định của Thiên Chúa Cha để cứu độ con người "Tôi đem đến thế gian và chỉ mong sao cho lửa ấy cháy lên " . Quả thật Chúa Giêsu mang tình yêu...

Xem thêm

Suy Niệm Tuần XXVII Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XXVII Thường Niên Năm 2014

Chuỗi Mân Côi tóm tắt toàn bộ Tin Mừng, và là "kho táng quý giá của Hội Thánh" (ĐGH Piô IX), nên được các Đức Giáo Hoàng đặc biệt coi trọng và khuyến khích người tín hữu...

Xem thêm

Suy Niệm Tuần XXVI Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XXVI Thường Niên Năm 2014

Lạy các Tổng Lãnh Thiên Thần, hằng chầu chực bên ngai uy linh của Chúa, xin giúp con luôn hướng lòng về Chúa và biết yêu thích những sự trên Trời để mai sau con được hợp cùng...

Xem thêm

Suy Niệm Tuần XXV Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XXV Thường Niên Năm 2014

Người lại hỏi các ông rằng: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa".

Xem thêm

Suy Niệm Tuần XXIV Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XXIV Thường Niên Năm 2014

Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được...

Xem thêm

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Vinh quang thập giá, vinh quang qua con đường khổ nạn đó chính con người mang tên Giêsu đã đi qua. Thánh Phaolô đã chân nhận điều ấy trong thư của Ngài gửi giáo đoàn Philip

Xem thêm

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ

Ông bà nguyên tổ đã đánh mất đi tình nghĩa tuyệt vời mà Thiên Chúa dành cho con người. Cũng chỉ vì muốn mình ngang hàng với Đấng Tạo Hóa để rồi bà Eva đã giơ tay hái trái...

Xem thêm

Suy Niệm Tuần XXIII Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XXIII Thường Niên Năm 2014

Từ cung lòng son sẻ của bà thánh Anna, Thiên Chúa đã cho sinh ra một người con tuyệt vời là Đức Trinh Nữ Maria. Việc Đức Maria chào đời như rạng đông chuẩn bị cho mặt trời...

Xem thêm

Suy Niệm Tuần XXII Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XXII Thường Niên Năm 2014

Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn...

Xem thêm

Suy Niệm Tuần XXI Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XXI Thường Niên Năm 2014

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ...

Xem thêm

Suy Niệm Tuần XX Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XX Thường Niên Năm 2014

Thiên Chúa yêu thương luôn mong muốn cho con người được ơn cứu độ. Vì thế, Ngài không ngừng mời gọi con người và tác động lên ý chí và con tim của họ thao thức tìm kiếm...

Xem thêm

Suy Niệm Tuần XIX Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XIX Thường Niên Năm 2014

Mẹ Maria là mô hình và là kiểu mẫu cho đời sống đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Mẹ đã để Chúa tự do hành động trong Mẹ, không suy tính, không nghi ngờ, và hoàn toàn phó...

Xem thêm

Suy Niệm Tuần XVIII Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XVIII Thường Niên Năm 2014

Sự kiện Đức Giêsu đi trên mặt biển để đến với các môn đệ và việc cho Phêrô đi trên mặt nước với Ngài giúp cho chúng ta hiểu rằng: Chúa vẫn luôn còn đó trong cuộc đời....

Xem thêm

Suy Niệm Tuần XVII Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XVII Thường Niên Năm 2014

Nước Trời mà Chúa Giêsu giới thiệu, khai mạc và rao giảng cho con người có một sức mạnh tự thân. Đó là sức mạnh phục hồi, đổi mới và cứu sống. Nước Trời mà Chúa Giêsu...

Xem thêm
Đầu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Cuối

Các Họ Đạo

 

Hạt Bình Đại

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Binh-Dai.html

 

Hạt Cái Mơn

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Cai-Mon.html

 

Hạt Thạnh Phú

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Thanh-Phu.html

 

Hạt Trà Vinh

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Tra-Vinh.html

 

Hạt Mặc Bắc

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mac-Bac.html

 

Hạt Vĩnh Kim

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Kim.html

 

Hạt Vĩnh Long

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Long.html

 

Hạt Mai Phốp

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mai-Phop.html

 

Hạt Sa Đéc

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Sa-Dec.html

 

Hạt Bến Tre

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Ben-Tre.html