Trang chủ Lời Nguyện Giáo Dân Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 6. 2010

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 6. 2010

- Chúa Nhật X Thường Niên - Mình Máu Thánh Chúa Kitô
- Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
- Chúa Nhật XI Thường Niên
- Chúa Nhật XII Thường Niên
- Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
- Chúa Nhật XIII Thường Niên
- Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN 06/06/2010
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ.

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Là Kitô-hữu, chúng ta mang trong mình Sự Sống của Chúa, cần được nuôi dưỡng bằng thứ lương thực đặc biệt, chính là Mình Máu Chúa Kitô. Chúng ta phải năng sốt sắng đón nhận Người để nuôi sống mình. Chúng ta cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện:

1. Hội Thánh chính là Thân Thể Mầu nhiệm của Chúa Kitô. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, nhận biết mình là Chi Thể của Chúa, phải luôn được hiệp thông trong Bí tích Mình Máu Thánh Chúa.

2. Chúa phán: "Ta là Bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn Bánh này sẽ sống đời đời". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, dầu đang sống trong trần gian, cũng phải lo tìm kiếm lương thực cho sự sống đời đời.

3. Chúa phán: "Các con hãy lo cho họ ăn". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, khi rước Mình Thánh Chúa, cũng biết chia xẻ sức sống thần linh, và tiền của vật chất, cho những người đang túng thiếu.

4. "Chúa bẻ bánh và trao cho các môn đệ, để các ông phân phát cho dân chúng". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, khi được Chúa yêu thương, thì cũng biết yêu thương anh chị em mình.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lập Bí tích Mình Máu Thánh Chúa, để ở cùng chúng con. Xin cho chúng con siêng năng dự lễ và rước lễ, để được thông dự vào sự sống của Chúa, nên hiện thân của Chúa, và đáng được hưởng sự sống Nước Trời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. 11/06/2010

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
"Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa". "Thánh Tâm Chúa bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta". Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. "Hội Thánh là dân riêng Chúa, được Chúa yêu thương cách đặc biệt". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn là dấu chỉ tình yêu Chúa, và là chứng tá của tình yêu Thiên Chúa đối với mọi người.

2. Chúa phán: "Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con". Chúng ta cầu nguyện cho những người nghèo khổ, cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa, nơi đời sống chứng tá của các tín hữu Chúa.

3. Trên thập giá, Chúa Giêsu van nài: "Xin Cha tha tội cho chúng". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu biết đáp lại tình yêu Chúa, quyết tâm không phạm tội, và sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm của anh chị em mình.

4. Chúa phán: "Các con hãy yêu thương nhau". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết đoàn kết yêu thương nhau, giúp nhau tuân giữ lề luật Chúa, và cùng nhau loan truyền tình yêu của Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha toàn năng và giàu lòng thương xót, Chúa đã biểu lộ tình yêu Chúa nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, Con Một Chúa. Xin Chúa lại ban Thánh Thần cho chúng con, biến đổi chúng con nên giống như Rất Thánh Trái Tim Con Chúa. Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

CHÚA NHẬT XI 13/06/2010

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là hiện thân của "Thiên Chúa hay thương xót và tha thứ". Ngài được sai đến trần gian để kêu gọi sự sám hối, và để ban ơn tha thứ cho tội nhân. Chúng ta hãy đặt niềm tin cậy vào lòng Chúa thương xót, và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. "Có người Biệt phái mời Chúa Giêsu dùng bữa với mình". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn mời Chúa ngự trong tâm hồn mình, trong gia đình mình, trong họ đạo mình, và trong lối xóm mình.

2. "Một người phụ nữ, vốn là người tội lỗi, đứng gần chân Chúa Giêsu mà khóc". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống trong tội, sớm thức tỉnh hồi tâm, mà trở về với Chúa và sống công chính.

3. Những đồng bàn tự hỏi: "Ông này là ai mà lại có quyền tha tội". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, trọn lòng tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, có quyền tha tội, mà hết lòng kính mến Chúa, và tránh xa tội lỗi.

4. Chúa phán: "Lòng tin của con đã cứu con. Con hãy đi bình an". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, thật lòng tin tưởng Lời Chúa dạy, giúp nhau sống đạo Chúa, mà đạt tới ơn bình an.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và hay tha thứ. Xin cho chúng con dám chừa dứt mọi tội lỗi, mà luôn sống theo thánh ý Chúa, hầu để chúng con đáng được hưởng gia nghiệp của Chúa trên thiên đàng đời đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT XII 20/06/2010

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là Đức Kitô của Thiên Chúa, là Đấng Cứu độ duy nhất trần gian. Điều đó có nghĩa là: Ai muốn được cứu độ, phải tin mến, và kết hợp làm một với Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa, và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. "Hôm ấy, Chúa Giêsu cầu nguyện một mình, các môn đệ cũng ở đó với Người". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn kết hợp với Chúa Giêsu, ở mọi nơi, mọi lúc và trong mọi công việc.

2. Thánh Phêrô thưa với Chúa rằng: "Thầy là Đức Kitô của Thiên Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho cho mọi người cùng tin Chúa Giêsu là Đức Kitô, là Con Thiên Chúa, và là Đấng cứu chuộc cả trần gian.

3. Chúa phán: "Ai muốn theo Ta, phải vác thập giá mình hằng ngày". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn góp phần khổ nhọc của mình, vào cuộc thương khó của Chúa Kitô, mà trung thành theo Chúa cho đến cùng.

4. Chúa phán: "Ai muốn tự cứu mạng sống mình thì sẽ mất". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết quý trọng ơn cứu chuộc Chúa ban, mà gìn giữ và phát triển ơn thánh Chúa, và giúp nhau sống đức tin.

Kết thúc: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban Con Chúa, là Đức Giêsu Kitô cứu chuộc trần gian. Xin cho chúng con trung thành đi theo Người, càng ngày càng tiến triển trên đường nên thánh, hầu đạt tới cuộc sống vinh hiển Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ 24/06/2010

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Được sinh làm người, mỗi người đều có một sứ mạng riêng mình cần phải được hoàn thành. Mừng ngày sinh của thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta noi gương thánh nhân, phụng sự Chúa Kitô và ơn cứu rỗi của Người. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. "Nghe biết Chúa đã quá thương bà, láng giềng thân thích đến chia vui với bà". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn được cùng vui mừng, vì có nhiều người tin nhận ơn Chúa cứu độ.

2. Thánh Gioan nói: "Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội lỗi trần gian". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, cùng giúp nhau sám hối tội lỗi, giúp nhau sống đạo tốt, mà loan báo Chúa Cứu Thế cho mọi người.

3. Chúa phán: "Trong con cái người nữ sinh ra, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, sống ơn gọi nên thánh và sứ mạng làm chứng cho Chúa Kitô, để được nên cao trọng trong Nước Trời.

4. "Gioan càng lớn lên, thì tinh thần càng vững mạnh". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, khi càng được lớn lên, càng thêm tuổi đời, thì càng thêm nhiều ơn sủng Chúa, và càng thêm lòng tin-cậy-mến Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con cuộc sống làm người, để đạt tới ơn cứu rỗi đời đời. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Gioan, xin cho chúng con trung thành sống đạo Chúa, tiến triển trong ơn gọi nên thánh, hầu đạt tới Nước Thiên Đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT XIII QUANH NĂM 27/06/2010

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu quyết định lên Giêrusalem để chịu khổ nạn, mà cứu chuộc nhân loại. Các môn đệ Chúa và nhiều người khác, những người muốn trở nên môn đệ Chúa, cùng đi với Chúa. Là môn đệ Chúa, chúng ta cùng vác thập giá với Chúa và hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa Giêsu sai mấy sứ giả đi trước Người. Chúng ta cầu nguyện cho các giáo sĩ và tu sĩ trong Hội Thánh, luôn là những môn đệ tiên phong của Chúa, được tràn đầy sức mạnh của ơn Chúa, mà nhiệt thành phụng sự Chúa Kitô.

2. Có kẻ thưa với Chúa rằng: "Thầy đi đâu, con cũng xin đi theo Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Cứu độ trần gian, và cương quyết bước đi theo Chúa đến cùng.

3. Chúa Giêsu nói với một người kia: "Con hãy theo Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho những ai được Chúa kêu gọi, dám dấn thân theo Chúa, dám hy sinh chịu khó, dám từ bỏ ý riêng mà quyết lòng vâng theo ý Chúa trên hết mọi sự.

4. Chúa phán: "Ai đã cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, trung thành thờ phượng một Chúa duy nhất, và kính mến Chúa trên hết mọi sự.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha mọi người, Chúa muốn cứu chuộc mọi người. Xin cho mọi người đều đón nhận ơn cứu chuộc, được trở nên môn đệ Chúa Kitô, hầu cho mọi người cùng được hưởng vinh phước trên thiên đàng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ 29/06/2010

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa chọn hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, huấn luyện các ngài trở thành nền tảng xây dựng Hội Thánh. Mừng ngày lễ các ngài, chúng ta quyết tâm trung thành sống đạo Chúa, tuân giữ các giới răn Chúa và Hội Thánh. Chúng ta cùng cầu nguyện:

1. Chúa Giêsu phán với Phêrô: "Con là Đá, trên Đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho các giáo sĩ của Hội Thánh, được cùng một đức tin và đức mến như Phêrô, để tận tình phục vụ Dân Chúa.

2. Chúa Giêsu hỏi Phêrô: "Con có yêu mến Ta hơn những người này không?". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu có lòng yêu mến Chúa như thánh Phêrô, để trung thành sống đạo, và hăng say hoạt động Tông đồ.

3. Chúa hỏi Phaolô: "Sao ngươi đi bắt bớ Ta?". Chúng ta cầu nguyện cho những người chưa tin, mất đức tin, và không tin vào Chúa Kitô, được ánh sáng Chúa chiếu soi, và được ơn trở lại, mà phục vụ Hội Thánh Chúa.

4. Chúa phán: "Thầy trao cho con chìa khoá Nước Trời". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, giúp nhau hiểu biết giáo lý Đạo Chúa, và nghe theo giáo huấn của Hội Thánh mà được vào Nước Trời.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng Cứu độ trần gian, Chúa chọn các Tông đồ theo ý Chúa. Xin cho chúng con, khi đón nhận giáo huấn của các Tông đồ, cũng biết làm vững mạnh đức tin mình, và biết cộng tác với hàng giáo phẩm, mà mở rộng Nước Trời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

04:06:37 - Ngày: 08-12-2016
Tìm kiếm:

Vatican 24 - 30/11/2016

Các Họ Đạo

 

Hạt Bình Đại

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Binh-Dai.html#

 

Hạt Cái Mơn

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Cai-Mon.html

 

Hạt Thạnh Phú

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Thanh-Phu.html

 

Hạt Trà Vinh

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Tra-Vinh.html

 

Hạt Mặc Bắc

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mac-Bac.html

 

Hạt Vĩnh Kim

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Kim.html

 

Hạt Vĩnh Long

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Long.html

 

Hạt Mai Phốp

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mai-Phop.html

 

Hạt Sa Đéc

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Sa-Dec.html

 

Hạt Bến Tre"

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Ben-Tre.html