Trang chủ Bản Tin Giáo Phận Họ Đạo Cái Mơn Mừng Lễ Giáng Sinh năm 2013

Họ Đạo Cái Mơn Mừng Lễ Giáng Sinh năm 2013

Về Cơ Sở

Với sự hướng dẫn của Cha Sở mới - Gioan Baotixita Lê Đình Bạch, sự cộng tác tích cực của quý Cha Phó, Ban Quới Chức và bà con giáo dân, Nhà Thờ Cái Mơn đã sửa lại gian Cung Thánh, sơn mới lại trong ngoài Nhà Thờ.

Bàn ghế và các cửa cũng được sửa chữa và sơn mới. Hệ thống đèn chiếu sáng đã được thay mới toàn bộ.

Nhà Xứ cũng đang được sửa chữa và sơn lại. Đồng thời khuôn viên Nhà Thờ từng bước được chỉnh trang lại sạch đẹp hơn.

Vì chi phí nhiều cho việc sửa chữa Nhà Thờ, mùa Giáng Sinh Năm nay, Cái Mơn tập trung làm Hang Đá và trang trí xung quanh Nhà Thờ, không làm đèn mới mà tận dụng lại các đèn của những năm trước.

Tổ Chức Phụng Vụ

Lễ Giáng SInh năm nay không tập trung về Nhà Thờ Cái Mơn. Quý cha đến dâng Thánh Lễ tại các Nhà Thờ nhỏ: Quảng Ngãi, Vĩnh Bình, Bà Dung, Vĩnh Chính, đồng thời dâng lễ cho quý Dì của Hội Dòng MTG Cái Mơn, cũng Họ Đạo Giồng Dầu (vì cha Mic Phát đang đi điều trị bệnh).

Tại Cái Mơn cũng như tất cả các Nhà Thờ nhỏ khác, Thánh Lễ đều được cử hành cùng một giờ và trước Thánh Lễ đều có Hoạt Cảnh Giáng Sinh.

Xem ảnh xin BẤM VÀO ĐÂY

Các Họ Đạo

 

Hạt Bình Đại

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Binh-Dai.html

 

Hạt Cái Mơn

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Cai-Mon.html

 

Hạt Thạnh Phú

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Thanh-Phu.html

 

Hạt Trà Vinh

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Tra-Vinh.html

 

Hạt Mặc Bắc

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mac-Bac.html

 

Hạt Vĩnh Kim

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Kim.html

 

Hạt Vĩnh Long

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Long.html

 

Hạt Mai Phốp

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mai-Phop.html

 

Hạt Sa Đéc

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Sa-Dec.html

 

Hạt Bến Tre

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Ben-Tre.html