Trang chủ » GIÁO LÝ DỰ TÒNG

GIÁO LÝ DỰ TÒNG

HỌC ĐẠO trước tiên là học biết Chúa Giêsu, tin theo Người, rồi mới nói đến những điều Người dạy (các Tín điều), những phương thế Người trao cho (Hội Thánh, các Bí Tích), sau cùng thực hành lệnh truyền của Người (các Giới răn)
 

Giáo Lý Dự Tòng _ Phần Mở Đầu _ Bài 1

Giáo Lý Dự Tòng _ Phần Mở Đầu _ Bài 1

"Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại, để họ ở trên mặt đất. Người đã vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới cho họ. Như vậy là để họ tìm kiếm...

Xem thêm

Giáo Lý Dự Tòng_Phần Mở Đầu_Bài 2

Giáo Lý Dự Tòng_Phần Mở Đầu_Bài 2

Mỗi lần đọc Thánh Kinh là ta được gặp gỡ chính Chúa. Ta cần siêng đọc Thánh Kinh trong đức tin, với tâm tình cầu nguyện khiêm tốn, đơn sơ và đọc theo sự hướng dẫn của...

Xem thêm

Giáo Lý Dự Tòng_Phần Mở Đầu_Bài 3

Giáo Lý Dự Tòng_Phần Mở Đầu_Bài 3

Chúa Giêsu dạy : "Ai tin và chịu Phép Rửa sẽ được cứu độ" (Mc 16,16) vì "không có đức tin, thì không thể đẹp lòng Thiên Chúa" (Dt 11,6). "Đức tin của con đã cứu chữa con". ...

Xem thêm

Giáo Lý Dự Tòng_Phần I_Bài 4

Giáo Lý Dự Tòng_Phần I_Bài 4

Mỗi nước chỉ có một người làm đầu gọi là Tổng thống, chủ tịch, hay Quốc trưởng. Cũng vậy, trời đất muôn vật cũng chỉ có Một Thiên Chúa Tạo Hoá làm chủ mà thôi

Xem thêm

Giáo Lý Dự Tòng_Phần I_Bài 5

Giáo Lý Dự Tòng_Phần I_Bài 5

Lạy Thiên Chúa là Cha của con, đã bao năm nay con không được ai chỉ cho biết Chúa là Cha sinh thành dưỡng dục con. Kể từ hôm nay, sau khi đã được biết Chúa, con nguyện một lòng...

Xem thêm

Giáo Lý Dự Tòng_Phần I_Bài 6

Giáo Lý Dự Tòng_Phần I_Bài 6

Chúng ta vì sinh ra bởi dòng dõi Ađam-Evà, nên đã bị mắc tội do Tổ tông truyền, bị tước mất chức vị làm con Chúa.

Xem thêm

Giáo Lý Dự Tòng_Phần I_Bài 7

Giáo Lý Dự Tòng_Phần I_Bài 7

Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được".

Xem thêm

Giáo Lý Dự Tòng_Phần I_Bài 8

Giáo Lý Dự Tòng_Phần I_Bài 8

Cuộc tử nạn của Chúa Giêsu là một hiến tế rất đẹp lòng Chúa Cha và có giá trị cứu độ loài người, như lời thánh Phaolô nói : "Ngài ...lấy cái chết của mình mà chuộc tội...

Xem thêm

Giáo Lý Dự Tòng_Phần I_Bài 9

Giáo Lý Dự Tòng_Phần I_Bài 9

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa củng cố đức tin yếu hèn của con, để con tin thật Chúa đã sống lại, đồng thời giúp con cố gắng sống tốt, hầu làm chứng cho Chúa và sau này được...

Xem thêm

Giáo Lý Dự Tòng_Phần I_Bài 10

Giáo Lý Dự Tòng_Phần I_Bài 10

Đến ngày lễ Ngũ Tuần, tức 10 ngày sau khi Chúa lên trời, vào buổi sáng, mọi người bỗng nghe tiếng gió thổi mạnh như cuồng phong vang dội vào nhà. - Kế đó, ai nấy đều thấy...

Xem thêm

Giao ly Du Tong_Phan I_Bai 11

Giao ly Du Tong_Phan I_Bai 11

Như Chúa Giêsu đã sử dụng quyền hành Chúa Cha ban cho để phục vụ loài người thế nào, thì các Tông đồ (ngày nay là các vị ĐGH,GM,LM) cũng sử dụng quyền hành Chúa Giêsu trao...

Xem thêm

Giao ly Du Tong_Phan I_Bai 12

Giao ly Du Tong_Phan I_Bai 12

Lạy Chúa, xin ban cho Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám mục và các Linh mục, được luôn khôn ngoan sáng suốt và đức tin mạnh mẽ, để các ngài hướng dẫn đoàn chiên Chúa đạt tới...

Xem thêm

Giao ly Du Tong_Phan I_Bai 13

Giao ly Du Tong_Phan I_Bai 13

Đức Maria là người được diễm phúc nhất trong hàng phụ nữ. Mẹ là một người như bao người khác, nhưng được Chúa đoái thương tuyển chọn làm Mẹ sinh ra Đấng Cứu thế. Bởi...

Xem thêm

Giao ly Du Tong_Phan I_Bai 14

Giao ly Du Tong_Phan I_Bai 14

"Tất cả những ai thấy và Tin vào Người Con, thì được sự sống đời đời và Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết" (Ga. 6,40)

Xem thêm

Giao ly Du Tong_Phan II_Bai 15

Giao ly Du Tong_Phan II_Bai 15

Học Đạo cần biết những điều phải Tin, phải Giữ, nhưng cũng cần biết những nghi lễ thờ phượng, hay việc tổ chức thờ phượng theo các Mùa trong năm. Việc tổ chức nghi lễ...

Xem thêm

Giao ly Du Tong_Phan II_Bai 16

Giao ly Du Tong_Phan II_Bai 16

Con người tự sức riêng mình không thể làm được việc gì. Sự sống, sức khoẻ, tài năng, mọi cái ta có đều do Chúa ban.

Xem thêm

Giao ly Du Tong_Phan II_Bai 17

Giao ly Du Tong_Phan II_Bai 17

Chúa Giêsu đã nói : "Ai không sinh lại bởi nước và Thánh Thần, thì không được vào nước Thiên Chúa" (Ga 3,5)

Xem thêm

Giao ly Du Tong_Phan II_Bai 18

Giao ly Du Tong_Phan II_Bai 18

Trong khi rao giảng, Chúa Giêsu nhiều lần nói tới Chúa Thánh Thần như là Đấng Bảo Trợ, Đấng An Ủi, Đấng ban Sự Sống, Đấng Làm Chứng, Thần Chân Lý.

Xem thêm
Đầu | 1 | 2 | Cuối
04:07:49 - Ngày: 08-12-2016
Tìm kiếm:

Vatican 24 - 30/11/2016

Các Họ Đạo

 

Hạt Bình Đại

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Binh-Dai.html#

 

Hạt Cái Mơn

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Cai-Mon.html

 

Hạt Thạnh Phú

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Thanh-Phu.html

 

Hạt Trà Vinh

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Tra-Vinh.html

 

Hạt Mặc Bắc

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mac-Bac.html

 

Hạt Vĩnh Kim

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Kim.html

 

Hạt Vĩnh Long

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Long.html

 

Hạt Mai Phốp

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mai-Phop.html

 

Hạt Sa Đéc

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Sa-Dec.html

 

Hạt Bến Tre"

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Ben-Tre.html