Trang chủ » GIÁO LÝ CHO LỄ SINH

GIÁO LÝ CHO LỄ SINH

Lịch sử Cựu Ước diễn ra trong vùng tiếp cận giữa Châu Á, Châu Âu và Châu Phi, ngày nay quen gọi là Trung Đông hay Cận Đông. Ở phía tây của vùng Trung Đông là Ai Cập. Ở phía đông là miền Lưỡng Hà. Gọi là "Lưỡng Hà" vì có hai con sông lớn là Ti-gơ-ra và Êu-phơ-rát.
 

Lễ Sinh Tìm Hiểu Cựu Ước (Câu 50 - 100)

Lễ Sinh Tìm Hiểu Cựu Ước (Câu 50 - 100)

Hội Thánh Công Giáo đã dùng các Thánh Vịnh làm lời cầu nguyện chính thức của mình, không sửa đổi, bởi vì những lời ấy diễn tả thái độ mà mọi người phải có trước...

Xem thêm

Lễ Sinh Tìm Hiểu Tân Ước (Câu 1 - 60)

Lễ Sinh Tìm Hiểu Tân Ước (Câu 1 - 60)

Trong Tân ước, chữ Tin Mừng dùng để chỉ lời Chúa Giêsu rao giảng về quyền cai trị của Thiên Chúa (Mt 4,23; Mc 1, 14-15) và cũng chỉ lời các tông đồ rao giảng về Chúa Giêsu Kitô...

Xem thêm

Lễ Sinh Tìm Hiểu Tân Ước (Câu 61 - 117)

Lễ Sinh Tìm Hiểu Tân Ước (Câu 61 - 117)

Vào thời Đức Giêsu, mộ người Do Thái là những hầm nhỏ đào trong đá hoặc sắp xếp trong các hang động. Thi hài được đặt trong các hốc đá hoặc trên các ghế dài.

Xem thêm
04:05:51 - Ngày: 08-12-2016
Tìm kiếm:

Vatican 24 - 30/11/2016

Các Họ Đạo

 

Hạt Bình Đại

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Binh-Dai.html#

 

Hạt Cái Mơn

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Cai-Mon.html

 

Hạt Thạnh Phú

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Thanh-Phu.html

 

Hạt Trà Vinh

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Tra-Vinh.html

 

Hạt Mặc Bắc

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mac-Bac.html

 

Hạt Vĩnh Kim

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Kim.html

 

Hạt Vĩnh Long

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Long.html

 

Hạt Mai Phốp

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mai-Phop.html

 

Hạt Sa Đéc

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Sa-Dec.html

 

Hạt Bến Tre"

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Ben-Tre.html