Trang chủ GIÁO LÝ HỎI THƯA Bài 36. Bí Tích Hôn Phối

Bài 36. Bí Tích Hôn Phối

1601-1666

"Sách Thánh có lời chép rằng: Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt" (Ep 5,31).

1. H. Bí tích Hôn phối là gì?

T. Là Bí tích Chúa Giêsu đã lập để kết hợp hai người tín hữu, một nam một nữ, thành vợ chồng trước mặt Chúa và Hội Thánh, cùng ban cho họ sống xứng đáng ơn gọi của mình.

2. H. Hôn nhân Công giáo có mục đích nào?

T. Hôn nhân Công giáo có hai mục đích này:

Một là vợ chồng yêu thương và bổ túc cho nhau.

Hai là cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh sản, giáo dục con cái.

3. H. Hôn nhân Công giáo có những đặc tính nào?

T. Hôn nhân Công giáo có hai đặt tính này:

Một là sống một vợ một chồng.

Hai là trung thành yêu thương nhau trọn đời.

4. H. Bí tích Hôn phối ban cho vợ chồng những ơn ích nào?

T. Bí tích Hôn phối ban cho vợ chồng ơn biết yêu nhau như Chúa Kitô yêu Hội Thánh, nhờ đó họ sống trung thành và giúp nhau nên thánh trong bậc sống gia đình.

5. H. Muốn lãnh nhận Bí tích Hôn phối thì phải có những điều kiện nào?

T. Phải có những điều kiện này:

Một là đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội,

Hai là không bị ngăn trở bởi luật tự nhiên và luật Hội Thánh,

Ba là hiểu biết về Bí tích Hôn phối và đời sống gia đình,

Bốn là có tự do kết hôn và công khai nói lên sự ưng thuận của mình theo nghi thức Hội Thánh.

6. H. Có những trường hợp nào được miễn chuẩn không?

T. Trong những trường hợp đặc biệt, Hội Thánh có thể tha một số ngăn trở và miễn chuẩn đối với việc kết hôn hỗn hợp hoặc khác đạo, đồng thời có những chỉ dẫn riêng về việc cử hành.

7. H. Tại sao gia đình Công giáo được gọi là "Hội Thánh tại gia"?

T. Vì cũng như Hội Thánh, gia đình là công đoàn ân sủng và cầu nguyện, là trường dạy các đức tính nhân bản và siêu nhiên, là cộng đoàn truyền giáo.

04:06:25 - Ngày: 08-12-2016
Tìm kiếm:

Vatican 24 - 30/11/2016

Các Họ Đạo

 

Hạt Bình Đại

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Binh-Dai.html#

 

Hạt Cái Mơn

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Cai-Mon.html

 

Hạt Thạnh Phú

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Thanh-Phu.html

 

Hạt Trà Vinh

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Tra-Vinh.html

 

Hạt Mặc Bắc

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mac-Bac.html

 

Hạt Vĩnh Kim

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Kim.html

 

Hạt Vĩnh Long

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Long.html

 

Hạt Mai Phốp

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mai-Phop.html

 

Hạt Sa Đéc

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Sa-Dec.html

 

Hạt Bến Tre"

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Ben-Tre.html