Trang chủ GIÁO LÝ HỎI THƯA Bài 34. Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Bài 34. Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân

1499-1532

"Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa" (Gc 5,14).

1. H. Bí tích Xức dầu bệnh nhân là gì?

T. Là Bí tích Chúa Giêsu đã lập để ban ơn nâng đỡ bệnh nhân và người già yếu, về phần hồn và phần xác.

2. H. Bí tích Xức dầu bệnh nhân ban những ơn nào?

T. Bí tích Xức dầu bệnh nhân ban những ơn này:

Một là kết hợp bệnh nhân với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô để sinh ích cho chính mình và cho Hội Thánh.

Hai là ban niềm an ủi và lòng can đảm để biết chịu đựng những đau đớn của bệnh tật hoặc tuổi già theo tinh thần Kitô-giáo,

Ba là tha thứ các tội lỗi nếu chưa xưng được,

Bốn là phục hồi sức khỏe phần xác nếu điều này giúp ích cho ơn cứu độ thiêng liêng,

Năm là chuẩn bị cho "cuộc vượt qua" sang cõi sống đời đời.

3. H. Ai có quyền ban Bí tích Xức dầu bệnh nhân?

T. Chỉ có Giám mục và Linh mục mới được ban Bí tích này.

4. H. Nghi thức Xức dầu bệnh nhân cử hành thế nào?

T. Sau khi sám hối, cử hành Lời Chúa, cầu nguyện và đặt tay, linh mục xức dầu thánh trên trán và hai bàn tay của bệnh nhân đồng thời đọc lời xức dầu như Hội Thánh dạy.

5. H. Khi nào cần lãnh nhận Bí tích Xức dầu?

T. Khi người tín hữu lâm cảnh nguy tử vì bệnh nặng hay tuổi già, thì nên mời linh mục tới ban Bí tích Xức dầu cho họ.

6. H. Được lãnh nhận Bí tích Xức dầu mấy lần?

T. Mỗi khi người kitô-hữu ngã bệnh nặng thì có thể lãnh nhận Bí tích này, kẻ cả khi đã lãnh nhận Bí tích rồi, mà bệnh trở nên nguy kịch hơn.

7. H. Muốn lãnh nhận Bí tích Xức Dầu thì phải có những điều kiện nào?

T. Phải có những điều kiện này:

Một là đã đến tuổi khôn và ở trong tình trạng tỉnh trí (x.GL 1004),

Hai là nếu không xưng các tội trọng được thì phải thật lòng thống hối ăn năn,

Ba là không cố chấp sống trong tình trạng tội lỗi công khai (x.GL 1007).

8. H. Của ăn đàng là gì?

T. Là Thánh Thể Chúa Giêsu được ban cho những người sắp lìa đời, giúp họ vững mạnh tiến về đời sau.

9. H. Người coi sóc bệnh nhân có những bổn phận nào?

T. Phải lấy lòng bác ái săn sóc phần xác, lấy đức tin an ủi, khuyên bảo bệnh nhân vui lòng chịu đau đớn để kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, và khi cơn bệnh trở nên trầm trọng thì phải báo tin cho cha xứ và giúp bệnh nhân dọn mình lãnh nhận các Bí tích.

04:05:44 - Ngày: 08-12-2016
Tìm kiếm:

Vatican 24 - 30/11/2016

Các Họ Đạo

 

Hạt Bình Đại

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Binh-Dai.html#

 

Hạt Cái Mơn

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Cai-Mon.html

 

Hạt Thạnh Phú

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Thanh-Phu.html

 

Hạt Trà Vinh

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Tra-Vinh.html

 

Hạt Mặc Bắc

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mac-Bac.html

 

Hạt Vĩnh Kim

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Kim.html

 

Hạt Vĩnh Long

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Long.html

 

Hạt Mai Phốp

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mai-Phop.html

 

Hạt Sa Đéc

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Sa-Dec.html

 

Hạt Bến Tre"

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Ben-Tre.html