Giáo Phận Vĩnh Long

Ý Cầu Nguyện Trong Tháng 3

Ý chung: Cầu cho việc giúp đỡ các Kitô hữu bị bách hại: Xin cho các Kitô hữu đang bị bách hại, được toàn thể Giáo Hội nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và giúp đỡ vật chất.
thanhguise03121
+ Tháng kính Thánh Cả Giuse +

Grid List