Chúa Nhật XXI Thường Niên A năm 2014

Chúa Nhật XXI Thường Niên A năm 2014

Chúa Giêsu đã hỏi trực tiếp các môn đệ: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống"

Niềm Tin

Niềm Tin

Thông thường việc làm chứng nhân cho Thiên Chúa không đưa đến những kết quả nhãn tiền....

Cáo Phó: Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

Cáo Phó: Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

Trong niềm hy vọng vào Chúa Kitô Phục Sinh, xin quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và toàn...

Suy Niệm Tuần XX Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XX Thường Niên Năm 2014

Thiên Chúa yêu thương luôn mong muốn cho con người được ơn cứu độ. Vì thế, Ngài không...

Chúa Nhật XX Thường Niên A năm 2014

Chúa Nhật XX Thường Niên A năm 2014

Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Người (Lc...

 

Thư Mục Vụ Của Cha Giám Quản Giáo Phận tháng 8 năm 2014

Thư Mục Vụ Của Cha Giám Quản Giáo Phận tháng 8 năm 2014

Trong tháng 8 này, chúng ta tưởng nhớ đến Đức cha Tôma Nguyễn văn Tân, vị mục tử của chúng ta theo chân Chúa Kitô, xin cho ngài được an nghỉ trong tình thương của Chúa, Đấng...

Tin thêm:

Vạ Tuyệt Thông Là Gì?

Vạ Tuyệt Thông Là Gì?

Các tín hữu đều thông công với nhau: mỗi người đều có quyền hưởng nhờ lời cầu nguyện và công nghiệp của tất cả những người khác (x. SGL CG 92, 946-959).

Tin thêm:

Khánh Thành Nhà Thờ Hòa Long - Hạt Sa Đéc - Giáo Phận Vĩnh Long

Khánh Thành Nhà Thờ Hòa Long - Hạt Sa Đéc - Giáo Phận Vĩnh Long

Hôm nay, ngày 18 tháng 7 năm 2014, một thời khắc đáng nhớ, sẽ được ghi vào lịch sử của gia đình giáo phận Vĩnh Long, ngày chúng ta tề tựu đông đủ trên mãnh đất hiền hòa...

Tin thêm:

Cáo Phó: Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

Cáo Phó: Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

Trong niềm hy vọng vào Chúa Kitô Phục Sinh, xin quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài Giáo phận hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Đức...

Tin thêm:

Suy Niệm Tuần XX Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XX Thường Niên Năm 2014

Thiên Chúa yêu thương luôn mong muốn cho con người được ơn cứu độ. Vì thế, Ngài không ngừng mời gọi con người và tác động lên ý chí và con tim của họ thao thức tìm kiếm...

Tin thêm:

Chúa Nhật XXI Thường Niên A năm 2014

Chúa Nhật XXI Thường Niên A năm 2014

Chúa Giêsu đã hỏi trực tiếp các môn đệ: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống"

Tin thêm:

Kinh Thánh Trọn Bộ

Kinh Thánh Trọn Bộ

"ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng ta, đã phán với chúng ta tại núi Khô-rếp như sau : "Các ngươi ở núi này đã lâu rồi. 7 Hãy chuyển hướng và lên đường, đi tới núi người E-mô-ri,...

Tin thêm:

Gia Đình: Trường Giáo Dục Nhân Bản và Đức Tin - tháng 8 năm 2014

Gia Đình: Trường Giáo Dục Nhân Bản và Đức Tin - tháng 8 năm 2014

Gia đình là nơi thể hiện đặc biệt chức tư tế cộng đồng của người cha, người mẹ, con cái và mọi phần tử trong gia đình, "nhờ lãnh nhận các bí tích, kinh nguyện và tạ...

Tin thêm:

Tóm Lược Đạo Công Giáo

Tóm Lược Đạo Công Giáo

Tôi biết rõ tóm lược Đạo Công giáo không phải chuyện dễ, vì liên quan đến Thiên Chúa, vũ trụ, con người, đến lịch sử quá khứ, hiện tại, tương lai, đến đời này và cả...

Tin thêm:

Yêu Thương, Dấu Chỉ Của Người Môn Đệ

Yêu Thương, Dấu Chỉ Của Người Môn Đệ

Cùng đem hạnh phúc đến cho nhau mời gọi họ biết từ bỏ những ích kỷ và tự ái của bản thân. Ngày nay có nhiều gia đình trẻ đổ vỡ là vì họ chưa dám từ bỏ điều ấy....

Tin thêm:

Cơ Cấu Sinh Hoạt Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo

Cơ Cấu Sinh Hoạt Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo

Trong lãnh vực giáo dục Giới Trẻ Học Đường, mặc dù Giáo Hội Việt Nam chỉ được mở các trường Mầm Non, nhưng nhờ sáng kiến của các linh mục, tu sĩ của các Giáo phận và...

Tin thêm:

Sứ Điệp Ngày Khánh Nhật Thế Giới Truyền Giáo 2014 của Thánh Cha Phanxcô

Sứ Điệp Ngày Khánh Nhật Thế Giới Truyền Giáo 2014 của Thánh Cha Phanxcô

Ngày nay vẫn có rất nhiều người chưa biết Đức Chúa Giêsu Kitô. Vì lý do đó mà sứ vụ ad gentes (rao giảng cho muôn dân) vẫn tiếp tục là sứ vụ cấp bách nhất, trong đó tất...

Tin thêm:

Linh Mục và Của Cải Trần Gian

Linh Mục và Của Cải Trần Gian

Đức nghèo khó mà Chúa Giê-su yêu cầu các Tông Đồ thực hành là một mạch suối tu đức không vơi cạn. Đức này không dành cho những nhóm đặc biệt mà thôi, vì tinh thần nghèo...

Tin thêm:

Giáo Hội Cần Linh Mục Nào

Giáo Hội Cần Linh Mục Nào

Cả đời linh mục của mình, tôi đã suy tư, giảng dạy và viết về câu hỏi: Giáo Hội cần đến loại luân lý và loại thần học luân lý nào? Quan điểm của tôi về vấn đề luân...

Tin thêm:

Các Họ Đạo

 

Hạt Bình Đại

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Binh-Dai.html

 

Hạt Cái Mơn

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Cai-Mon.html

 

Hạt Thạnh Phú

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Thanh-Phu.html

 

Hạt Trà Vinh

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Tra-Vinh.html

 

Hạt Mặc Bắc

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mac-Bac.html

 

Hạt Vĩnh Kim

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Kim.html

 

Hạt Vĩnh Long

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Long.html

 

Hạt Mai Phốp

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mai-Phop.html

 

Hạt Sa Đéc

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Sa-Dec.html

 

Hạt Bến Tre

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Ben-Tre.html