Giao Lưu Nhóm Tín Dụng - Tiết Kiệm Caritas Vĩnh Long và Đà Lạt

Giao Lưu Nhóm Tín Dụng - Tiết Kiệm Caritas Vĩnh Long và Đà Lạt

Ngày 29/7/2014, một số thành viên Caritas Đà Lạt và các Tổ trưởng, Nhóm trưởng trong chương trình Vi Tín dụng - Tiết kiệm Caritas Đà Lạt đã đến thăm Caritas VL tại Hội Dòng MTG Cái Mơn.

Tân Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Tân Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, cho đến nay là Giám mục hiệu...

Suy Niệm Tuần XVII Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XVII Thường Niên Năm 2014

Nước Trời mà Chúa Giêsu giới thiệu, khai mạc và rao giảng cho con người có một sức mạnh...

Trống Vắng

Trống Vắng

Sa mạc là một giai đoạn bình thường của hành trình đức tin. Có những lúc thế giới hiện...

Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I tại Mặc Bắc năm 2014

Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I tại Mặc Bắc năm 2014

Ngày 22. 7. 2014, các bạn thiếu nhi trong hạt Mặc Bắc tập trung về Nhà Thờ Mặc Bắc để...

 

Thư Mục Vụ Của Cha Giám Quản Giáo Phận tháng 7 năm 2014

Thư Mục Vụ Của Cha Giám Quản Giáo Phận tháng 7 năm 2014

Đời sống ta bình thường, nhưng ta phải cố gắng đáp lại tình thương của Chúa. Chúng ta không làm việc đại sự, nhưng những việc hằng ngày của chúng ta, những việc đạo đức...

Tin thêm:

Vạ Tuyệt Thông Là Gì?

Vạ Tuyệt Thông Là Gì?

Các tín hữu đều thông công với nhau: mỗi người đều có quyền hưởng nhờ lời cầu nguyện và công nghiệp của tất cả những người khác (x. SGL CG 92, 946-959).

Tin thêm:

Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I tại Mặc Bắc năm 2014

Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I tại Mặc Bắc năm 2014

Ngày 22. 7. 2014, các bạn thiếu nhi trong hạt Mặc Bắc tập trung về Nhà Thờ Mặc Bắc để tham dự buổi "Sa mạc huấn luyện Huynh Trưởng cấp I"

Tin thêm:

Suy Niệm Tuần XVII Thường Niên Năm 2014

Suy Niệm Tuần XVII Thường Niên Năm 2014

Nước Trời mà Chúa Giêsu giới thiệu, khai mạc và rao giảng cho con người có một sức mạnh tự thân. Đó là sức mạnh phục hồi, đổi mới và cứu sống. Nước Trời mà Chúa Giêsu...

Tin thêm:

Chúa Nhật XVII Thường Niên A năm 2014

Chúa Nhật XVII Thường Niên A năm 2014

Thiên Chúa không bao giờ chấp nhận một sự lựa chọn nửa vời "dở dở ương ương Ta sẽ ói ngươi ra". Giống người lái buôn hôm nay khi đã quyết định mua viên ngọc, thì quyết...

Tin thêm:

Kinh Thánh Trọn Bộ

Kinh Thánh Trọn Bộ

"ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng ta, đã phán với chúng ta tại núi Khô-rếp như sau : "Các ngươi ở núi này đã lâu rồi. 7 Hãy chuyển hướng và lên đường, đi tới núi người E-mô-ri,...

Tin thêm:

Gia Đình Là Đền Thánh Sự Sống - tháng 7 năm 2014

Gia Đình Là Đền Thánh Sự Sống - tháng 7 năm 2014

"Tự bản chất, chính định chế hôn nhân và tình yêu lứa đôi quy hướng về việc sinh sản và giáo dục con cái như chóp đỉnh hoàn thành hôn nhân" (x. GS 48, 1) (GLHTCG 1652).

Tin thêm:

Tóm Lược Đạo Công Giáo

Tóm Lược Đạo Công Giáo

Tôi biết rõ tóm lược Đạo Công giáo không phải chuyện dễ, vì liên quan đến Thiên Chúa, vũ trụ, con người, đến lịch sử quá khứ, hiện tại, tương lai, đến đời này và cả...

Tin thêm:

Yêu Thương, Dấu Chỉ Của Người Môn Đệ

Yêu Thương, Dấu Chỉ Của Người Môn Đệ

Cùng đem hạnh phúc đến cho nhau mời gọi họ biết từ bỏ những ích kỷ và tự ái của bản thân. Ngày nay có nhiều gia đình trẻ đổ vỡ là vì họ chưa dám từ bỏ điều ấy....

Tin thêm:

Cơ Cấu Sinh Hoạt Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo

Cơ Cấu Sinh Hoạt Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo

Trong lãnh vực giáo dục Giới Trẻ Học Đường, mặc dù Giáo Hội Việt Nam chỉ được mở các trường Mầm Non, nhưng nhờ sáng kiến của các linh mục, tu sĩ của các Giáo phận và...

Tin thêm:

Sứ Điệp Ngày Khánh Nhật Thế Giới Truyền Giáo 2014 của Thánh Cha Phanxcô

Sứ Điệp Ngày Khánh Nhật Thế Giới Truyền Giáo 2014 của Thánh Cha Phanxcô

Ngày nay vẫn có rất nhiều người chưa biết Đức Chúa Giêsu Kitô. Vì lý do đó mà sứ vụ ad gentes (rao giảng cho muôn dân) vẫn tiếp tục là sứ vụ cấp bách nhất, trong đó tất...

Tin thêm:

Linh Mục và Của Cải Trần Gian

Linh Mục và Của Cải Trần Gian

Đức nghèo khó mà Chúa Giê-su yêu cầu các Tông Đồ thực hành là một mạch suối tu đức không vơi cạn. Đức này không dành cho những nhóm đặc biệt mà thôi, vì tinh thần nghèo...

Tin thêm:

Giáo Hội Cần Linh Mục Nào

Giáo Hội Cần Linh Mục Nào

Cả đời linh mục của mình, tôi đã suy tư, giảng dạy và viết về câu hỏi: Giáo Hội cần đến loại luân lý và loại thần học luân lý nào? Quan điểm của tôi về vấn đề luân...

Tin thêm:

Các Họ Đạo

 

Hạt Bình Đại

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Binh-Dai.html

 

Hạt Cái Mơn

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Cai-Mon.html

 

Hạt Thạnh Phú

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Thanh-Phu.html

 

Hạt Trà Vinh

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Tra-Vinh.html

 

Hạt Mặc Bắc

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mac-Bac.html

 

Hạt Vĩnh Kim

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Kim.html

 

Hạt Vĩnh Long

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Long.html

 

Hạt Mai Phốp

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mai-Phop.html

 

Hạt Sa Đéc

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Sa-Dec.html

 

Hạt Bến Tre

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Ben-Tre.html